D

click

click

RADA RODZICÓW


Szanowni Rodzice,
Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
 • uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 • ^
  KONTO RADY RODZICÓW

  69 1240 3259 1111 0000 2989 3168

  w treści: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko ucznia, kl.)

  ^
  KONTAKT:
      click    click
  ^

  Dclick


  click

  click

  click

  http://www.oswiatawradomiu.pl/Strony/default.aspx