D

click

click

RADA RODZICÓW/AKTUALNOSCIAktualności - działania Rady Rodziców na rzecz społeczności szkolnej:

Rada Rodziców - podsumowanie końcowe 2019/2020 nr 3 - plik do pobrania.
Rada Rodziców - podsumowanie nr 2 - plik do pobrania.
Rada Rodziców - podsumowanie nr 1- plik do pobrania.


^
Szanowni Rodzice,
  Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci przedstawiamy dwie propozycje ubezpieczeniowe w zakresie NNW. W tym roku szkolnym każdy indywidualnie ubezpiecza swoje dziecko. Rada Rodziców podczas posiedzenia wyłoniła dwie najbardziej korzystne oferty z nadesłanych propozycji firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. W linkach załączone są ww. propozycje. Wszystkie szczegóły proszę ustalać z oferentami. Zaznaczam, że nie ma obowiązku korzystania właśnie z tych firm które przedstawiamy. Dobrym zwyczajem jest poinformowanie placówki w jakiej firmie ubezpieczyli Państwo dziecko. Informacje w formie pisemnej proszę przekazać wychowawcy.
Z wyrazami szacunku
Aneta Poneta

 • OŚWIADCZENIE (wzór)
 • ZAKRES CHRONY UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (składka 60zł)
 • ZAKRES CHRONY UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (składka 118zł)
 • UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • UBEZPIECZENIE NNW ROK SZKOLNY 2020/2021
 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA BIZNES

 • ^
  INFORMACJA O WYBORZE SKŁADU RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020

  Szanowni Rodzice,
  Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
 • uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

 • ^
  KONTO RADY RODZICÓW

  69 1240 3259 1111 0000 2989 3168

  w treści: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko ucznia, kl.)

  1 dziecko 100 zł
  2 dzieci 140 zł
  3 dzieci 150 zł  ^
  KONTAKT:
      click    click
  ^

  Dclick


  click

  click

  click

  click

  http://www.oswiatawradomiu.pl/Strony/default.aspx